_RENDERED_STYLES_
https://cdn.gastronovi.com/tmp/images/neu-sept-23-zeichenflaeche-1-01_1920x450_or_222446676d58990f3.png

Pranzo

Montag - Freitag12:00 - 17:00 Uhr

PRANZO Spaghetti  

19,00 €

PRANZO Rigatoni  

19,00 €

PRANZO Inferno  

18,90 €

PRANZO Margherita Bufalina  

17,90 €

PRANZO Parma 24 Mesi  

19,90 €

PRANZO Salame Classico  

18,40 €

PRANZO Tonno  

19,40 €

PRANZO Vegano Ruccola  

18,90 €

Stück Kuchen + Cappucino  

5,80 €
Alle Preise enthalten die gesetzlich vorgeschriebene Mwst.
Teilen

Ragazzi - Pizza Napoletana

Osterberger Reihe 2-849074 Osnabrück Tel. +49 541 97739183E-Mail info@ragazzi-os.de